Adatvédelem

Az Ön cookie-beállítása

Cookie beállítások módosítása

A cookie-k kiválasztásának előzményei

DátumVerzióHozzájárulások

OPT OUT GOOGLE ANALYTICS:
OPT OUT HOTJAR:
OPT OUT GOOGLE TAG MANAGER:

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei a weboldal impresszumában találhatók.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ezzel és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. A részletekért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzat "A feldolgozás korlátozásához való jog" című részét.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag ki lehet értékelni. Ez elsősorban sütik és úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik. Az Ön böngészési magatartásának elemzése általában anonim; a böngészési magatartás nem vezethető vissza Önhöz.

Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt bizonyos eszközök használatának mellőzésével. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban részletes tájékoztatást talál ezekről az eszközökről és a tiltakozási lehetőségekről.

2. tárhelyszolgáltatás

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében a tárhelyszolgáltatónkkal megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

Loreberry UG (korlátolt felelősségű)
Reilstraße 85a
06114 Halle (Saale)

Telefon: +49 176 10180063
E-mail: info [at] webartisan.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:

Cím a fentiek szerint
E-mail: info@webartisan.de

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közleményt küldenie nekünk. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY A FELDOLGOZÁSNAK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, GYAKORLÁSÁT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeinket kell mérlegelni. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok felhasználása kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére tilos. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Az internetes oldalak egy része úgynevezett sütiket használ. A sütik nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és amelyeket az Ön böngészője ment el.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett "munkamenet-sütik". Ezek a látogatás végén automatikusan törlődnek. Más sütik az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük az Ön böngészőjét.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy bizonyos, Ön által kért funkciók (pl. kosár funkció) biztosításához szükséges sütiket a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben egyéb sütiket (pl. az Ön böngészési szokásainak elemzésére szolgáló sütiket) tárolunk, ezekkel külön foglalkozik ez az adatvédelmi nyilatkozat.

Cookie hozzájárulás a Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie cookie-hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos cookie-k böngészőjében történő tárolásához, és ezt adatvédelmi szempontból megfelelő módon dokumentálja. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie-t tárolunk az Ön böngészőjében, amely az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását tárolja. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs cookie szolgáltatójával.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi megőrzési időszakok nem változnak. A Borlabs Cookie adatfeldolgozásának részletei a következő címen találhatók meg https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs cookie-k hozzájárulási technológiájának használata a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében történik. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. c. pontja.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pontja) és/vagy jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pontja) alapul, mivel jogos érdekünk fűződik a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, ha további funkciókat szeretne használni. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön ilyen módon történő tájékoztatására.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A regisztráció során gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A törvényes megőrzési időszakok nem változnak.

5. közösségi média

Közösségi média bővítmények Shariffal

Ezen a weboldalon a közösségi médiából származó pluginokat használunk (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

A bővítményeket általában a megfelelő közösségi média logókról lehet felismerni. A weboldalon az adatvédelem biztosítása érdekében ezeket a bővítményeket csak az úgynevezett "Shariff" megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy az ezen a weboldalon beépített bővítmények adatokat továbbítsanak az adott szolgáltatónak, amikor Ön először lép be az oldalra.

Csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat a szolgáltató szerverével, ha a kapcsolódó gombra kattintva aktiválja az adott bővítményt (hozzájárulás). Amint aktiválja a bővítményt, az adott szolgáltató megkapja az információt, hogy Ön az IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön ezzel egyidejűleg be van jelentkezve a megfelelő közösségi média fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató a weboldalon tett látogatását a felhasználói fiókjához rendelheti.

A bővítmény aktiválása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárulásnak minősül. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

6. elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics úgynevezett "sütiket" használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google Analytics cookie-k tárolása és ezen elemző eszköz használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizálni tudja mind a weboldalát, mind a reklámjait. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban, mielőtt továbbítja az USA-ba. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

Böngésző plugin

A cookie-k használatát a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását. Ezen kívül megakadályozhatja a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google számára történő gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. A rendszer egy lemondó cookie-t állít be, amely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a weboldalon tett jövőbeli látogatások során: A Google Analytics deaktiválása.

A Google adatvédelmi szabályzatában további információkat talál arról, hogy a Google Analytics hogyan kezeli a felhasználói adatokat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Munkavégzés

A Google-lal megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Demográfiai jellemzők a Google Analyticsben

Ez a weboldal a Google Analytics "demográfiai jellemzők" funkcióját használja. Ez lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek a honlap látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó adatokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiből, valamint harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google-fiókja hirdetési beállításain keresztül, vagy általában megtilthatja az adatgyűjtést a Google Analytics által, ahogyan az az "Adatgyűjtés elleni tiltakozás" pontban látható.

Tárolási időszak

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolódó adatokat 50 hónap után anonimizáljuk vagy töröljük. Részletek az alábbi linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Ez a weboldal a Hotjar-t használja. A szolgáltató a Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (Website: https://www.hotjar.com).

A Hotjar egy olyan eszköz, amely elemzi a felhasználói viselkedést ezen a weboldalon. A Hotjar segítségével többek között rögzíthetjük az Ön egérmozgásait, görgetéseit és kattintásait. A Hotjar azt is meg tudja határozni, hogy mennyi ideig tartózkodott az egérmutatóval egy adott ponton. Ezekből az információkból a Hotjar úgynevezett hőtérképeket készít, amelyek segítségével meghatározható, hogy a weboldal látogatója mely területeket nézi meg előszeretettel.

Továbbá meg tudjuk határozni, hogy mennyi ideig maradt egy oldalon, és mikor hagyta el azt. Azt is meg tudjuk határozni, hogy egy kapcsolatfelvételi űrlap bejegyzései melyik ponton hagyták abba (úgynevezett konverziós tölcsérek).

A Hotjar emellett arra is használható, hogy közvetlen visszajelzést kapjon a weboldal látogatóitól. Ez a funkció a weboldal üzemeltetőjének webes kínálatának javítását szolgálja.

A Hotjar cookie-kat használ. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol a számítógépén. Arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra különösen annak megállapítását, hogy ezt a weboldalt egy adott végberendezéssel látogatták-e meg, vagy hogy a Hotjar funkciói az adott böngésző esetében ki lettek-e kapcsolva. A Hotjar sütik mindaddig a végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A Hotjar használata és a Hotjar cookie-k tárolása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Hotjar letiltása

Ha szeretné kikapcsolni a Hotjar által végzett adatgyűjtést, kattintson az alábbi linkre, és kövesse az ott található utasításokat: https://www.hotjar.com/opt-out

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hotjar-t minden egyes böngésző vagy végberendezés esetében külön-külön kell kikapcsolni.

A Hotjarról és a gyűjtött adatokról további információkat a Hotjar adatvédelmi szabályzatában talál az alábbi linken: https://www.hotjar.com/privacy

Szerződés a megrendelés feldolgozására

A Hotjarral a szigorú európai adatvédelmi előírások végrehajtása érdekében kötöttünk megbízás-feldolgozási szerződést.

Google Analytics Remarketing

Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing funkcióit használja a Google Ads és a Google DoubleClick készülékközi funkcióival együtt. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolását a Google Ads és a Google DoubleClick készülékközi funkcióival. Ily módon az Önhöz igazított, érdeklődés-alapú, személyre szabott reklámüzenetek, amelyeket az Ön korábbi használati és böngészési szokásai alapján az egyik végberendezésen (pl. mobiltelefon) az Ön egy másik végberendezésén (pl. táblagép vagy PC) is megjeleníthetők.

Ha Ön beleegyezését adta, a Google e célból összekapcsolja az Ön webes és alkalmazásböngészési előzményeit a Google-fiókjával. Így ugyanazok a személyre szabott reklámüzenetek jelenhetnek meg minden olyan eszközön, amelyen Ön bejelentkezik a Google-fiókjával.

E funkció támogatása érdekében a Google Analytics a felhasználók Google-hitelesített azonosítóit gyűjti, amelyeket ideiglenesen összekapcsolunk a Google Analytics-adatainkkal, hogy célcsoportokat határozzunk meg és hozzunk létre az eszközközi hirdetésekhez.

A személyre szabott hirdetések kikapcsolásával véglegesen tiltakozhat az eszközközi remarketing/célzással szemben; kövesse ezt a linket: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Az Ön Google-fiókjában gyűjtött adatok összesítése kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön a Google-nál adhat meg vagy vonhat vissza (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az olyan adatgyűjtési folyamatok esetében, amelyek nem kerülnek összevonásra az Ön Google-fiókjában (pl. mert Ön nem rendelkezik Google-fiókkal vagy tiltakozott az összevonás ellen), az adatgyűjtés a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A jogos érdek abból fakad, hogy a weboldal üzemeltetőjének érdeke a weboldal látogatóinak anonimizált elemzése reklámcélokból.

További információk és az adatvédelmi rendelkezések a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a következő címen: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads és Google konverziókövetés

Ez a weboldal Google hirdetéseket használ. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online hirdetési programja.

A Google Ads keretében úgynevezett konverziókövetést használunk. Amikor Ön rákattint egy Google által elhelyezett hirdetésre, a konverziókövetéshez egy cookie kerül beállításra. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző tárol a felhasználó számítógépén. Ezek a sütik 30 nap után érvényüket vesztik, és nem használják fel a felhasználó személyes azonosítására. Ha a felhasználó meglátogatja a weboldal bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és átirányították erre az oldalra.

Minden Google Ads ügyfél más-más cookie-t kap. A cookie-k nem követhetők nyomon a Google Ads ügyfelek weboldalain. A konverziós süti segítségével kapott információkat konverziós statisztikák készítésére használják a konverziókövetést választó Google Ads ügyfelek számára. Az ügyfelek megtudják azoknak a felhasználóknak az összlétszámát, akik a hirdetésükre kattintottak, és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányultak át. Nem kapnak azonban olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználókat. Ha Ön nem kíván részt venni a nyomon követésben, tiltakozhat a felhasználás ellen, ha az internetes böngészője felhasználói beállításai között egyszerűen kikapcsolja a Google konverziókövető cookie-ját. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

A "konverziós sütik" tárolása és e nyomkövető eszköz használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizálni tudja mind a weboldalát, mind a reklámjait. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google hirdetésekről és a Google konverziókövetésről további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

7. bővítmények és eszközök

Ropogós

Oldalainkon egy chat van telepítve, amelyet a Crisp IM SARL cég (149 rue Pierre Sémard, 29200 Brest, Franciaország) biztosít.

A csevegés indításakor a következő adatok kerülnek továbbításra:

- Az Ön üzenetei nekünk
- Tevékenységi státusz (online vagy nem online)
- Földrajzi hely, város, ország (IP-cím alapján)
- Nap, idő, időzóna
- Kedvelt nyelv
- Eszköz típusa és böngészőszoftver
- Meghívott weboldalak
- Részletek az Avatar, Twitter/Facebook nyilvános információival összhangban.
- E-mail cím (csak akkor, ha Ön megadta nekünk, és így engedélyt adott rá)
- Telefonszám (csak akkor, ha Ön megadta nekünk, és így engedélyt adott rá)

A Crisp-et arra használjuk, hogy segítséget nyújtsunk a weboldal használatában, valamint hogy válaszoljunk a szövegeink és ajánlataink tartalmával kapcsolatos kérdésekre. Ez jogos érdeknek minősül a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Crisp adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://crisp.chat/en/privacy/

Ha szeretné megakadályozni az adatok továbbítását, kérjük, ne használja a csevegést.

YouTube

Ez a weboldal a YouTube weboldalról származó videókat ágyaz be. A weboldal üzemeltetője a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Amikor Ön meglátogatja valamelyik olyan weboldalunkat, amelyen a YouTube integrálva van, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube szerverrel, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

A YouTube továbbá különböző sütiket tárolhat az Ön végberendezésén. Ezek a sütik lehetővé teszik a YouTube számára, hogy információkat szerezzen a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják fel. A sütik mindaddig a végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket.

Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez jogos érdeknek minősül a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a YouTube adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Webes betűtípusok

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. A Google szervereivel nem történik kapcsolat.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a "Google reCAPTCHA" (a továbbiakban: "reCAPTCHA") szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon történő adatbevitel (pl. egy kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy egy automatizált program által történt-e. E célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel (pl. IP-cím, a weboldal látogatója által a weboldalon eltöltött idő vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google-nak továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem veszik észre, hogy elemzés folyik.

Az adatfeldolgozás a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webes ajánlatait megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-től.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit és a Google szolgáltatási feltételeit az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. hírlevél

MailChimp

Ez a weboldal a MailChimp szolgáltatásait használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

A MailChimp egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között a hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. Ha Ön a hírlevelek küldése céljából adatokat ad meg (pl. e-mail cím), ezeket az adatokat a MailChimp USA-ban található szerverein tárolják.

A MailChimp az "EU-USA adatvédelmi pajzs" szerint tanúsított. A "Privacy Shield" az Európai Unió (EU) és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását.

A MailChimp segítségével elemezhetjük hírlevél-kampányainkat. Amikor Ön megnyit egy MailChimp segítségével küldött e-mailt, az e-mailben található fájl (úgynevezett web beacon) csatlakozik a MailChimp USA-ban található szervereihez. Ez lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a hírlevél-üzenetet megnyitották-e, és ha igen, mely linkekre kattintottak. Ezen kívül technikai információk is rögzítésre kerülnek (pl. a lekérdezés időpontja, IP-cím, böngésző típusa és operációs rendszer). Ezek az információk nem rendelhetők hozzá az adott hírlevél címzettjéhez. Kizárólag a hírlevél-kampányok statisztikai elemzéséhez használjuk fel. Ezen elemzések eredményei felhasználhatók a jövőbeni hírlevelek jobb, a címzettek érdeklődési köréhez való igazítására.

Ha nem szeretné, hogy a MailChimp elemzést végezzen, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez minden hírlevél-üzenetben egy megfelelő linket biztosítunk. A leiratkozást közvetlenül a weboldalon is megteheti.

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a hírlevélről való leiratkozással. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevél fogadásához megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után töröljük a szervereinkről, valamint a MailChimp szervereiről. Az általunk más célból tárolt adatokat (pl. e-mail címek a tagsági területhez) ez nem érinti.

További részletekért kérjük, olvassa el a MailChimp adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Bejelentkezési adatok

A hírlevélre való feliratkozáshoz mindössze annyit kell tennie, hogy megadja az e-mail címét.

Opcionálisan megkérjük, hogy adja meg a kereszt- és vezetéknevét. Ezt az információt kizárólag a hírlevél személyre szabásához használjuk. Ezeket az információkat kizárólag arra használjuk fel, hogy a hírlevél tartalmát az olvasóink érdeklődési köréhez igazítsuk.

Statisztikai felmérés és elemzések

A hírlevelek tartalmaznak egy úgynevezett "web beacon"-t, azaz egy pixel méretű fájlt, amely a hírlevél megnyitásakor a MailChimp szerveréről kerül lekérésre. E lekérdezés keretében kezdetben technikai információkat, például a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információkat, valamint az Ön IP-címét és a lekérdezés időpontját gyűjtik be. Ezeket az információkat a szolgáltatások technikai fejlesztésére használják fel a technikai adatok alapján, illetve a célcsoportok és olvasási szokásaik alapján a letöltési helyük (amely az IP-cím segítségével meghatározható) vagy a hozzáférési idők alapján.

A statisztikai felmérések közé tartozik annak meghatározása is, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Technikai okokból ezek az információk hozzárendelhetők a hírlevél egyes címzettjeihez. Azonban sem nekünk, sem a MailChimpnek nem áll szándékunkban az egyes felhasználók megfigyelése. Az elemzések sokkal inkább arra szolgálnak, hogy felismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és hogy tartalmainkat hozzájuk igazítsuk, illetve hogy felhasználóink érdeklődésének megfelelően más tartalmakat küldjünk.

Online hívás- és adatkezelés

Vannak olyan esetek, amikor a hírlevél címzettjeit a MailChimp weboldalaira irányítjuk. Hírleveleink például tartalmaznak egy linket, amelyen keresztül a hírlevél címzettjei online elérhetik a hírlevelet (pl. az e-mail program megjelenítési problémái esetén). Továbbá a hírlevél címzettjei utólag korrigálhatják adataikat, például az e-mail címüket. Hasonlóképpen, a Adatvédelmi szabályzat a MailChimp csak az ő oldalukon érhető el.

Ebben az összefüggésben rámutattunk, hogy a MailChimp weboldalain sütiket használnak, és így a személyes adatokat a MailChimp, annak partnerei és az igénybe vett szolgáltatók (pl. Google Analytics) kezelik. Erre az adatgyűjtésre nincs befolyásunk. További információkat a Adatvédelmi szabályzat a MailChimp-től. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy a MailChimp weboldalain lehetősége van tiltakozni a reklámcélú adatgyűjtés ellen. http://www.aboutads.info/choices/ és http://www.youronlinechoices.com/ (az európai régió esetében).

Adatfeldolgozási megállapodás megkötése

A MailChimp-pel úgynevezett "Adatfeldolgozási megállapodást" kötöttünk, amelyben kötelezzük a MailChimp-et, hogy védje ügyfeleink adatait, és ne adja át azokat harmadik félnek. Ez a megállapodás az alábbi linken tekinthető meg: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

9. saját szolgáltatások

A kérelmező adatainak kezelése

Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési űrlapon keresztül). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat keretében gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés hatóköre és célja

Ha Ön elküldi nekünk jelentkezését, akkor a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az állásinterjúkkal kapcsolatos feljegyzések stb.) feldolgozzuk, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy dönthessünk a munkaviszony létesítéséről. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG-neu 26. § (munkaviszony kezdeményezése), a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéskötés) és - amennyiben Ön beleegyezését adta - a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk át azoknak a személyeknek, akik részt vesznek az Ön kérelmének feldolgozásában.

Ha a jelentkezés sikeres, az Ön által megadott adatokat a BDSG-neu 26. §-a és a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkaviszony megvalósítása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

Az adatok megőrzési ideje

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, ha Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az Ön által megadott adatokat a jelentkezési folyamat végétől (a jelentkezés elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük. Ezt követően az adatokat töröljük, és a fizikai pályázati dokumentumokat megsemmisítjük. Ez a tárolás különösen jogvita esetén bizonyítékként szolgál. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja megszűnt.

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön beleegyezését adta (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törlést jogi tárolási kötelezettségek akadályozzák.

A pályázók körébe való felvétel

Ha nem teszünk Önnek állásajánlatot, lehetséges, hogy felvesszük Önt a jelentkezők közé. Felvétel esetén a jelentkezés összes dokumentumát és adatát átadjuk a jelentkezői körnek, hogy megfelelő állásajánlatok esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A jelentkezők körébe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes és nem kapcsolódik a jelenlegi jelentkezési folyamathoz. Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben az adatokat visszavonhatatlanul töröljük a pályázók adatbázisából, kivéve, ha a megőrzésnek jogi okai vannak.

A pályázói adatbázisból származó adatokat legkésőbb a hozzájárulás megadását követő két éven belül visszavonhatatlanul töröljük.