Általános szerződési feltételek

§ 1 Alkalmazhatóság, fogalommeghatározások

(1) A Loreberry UG (haftungsbeschränkt), Reilstraße 85a, 06114 Halle (Saale), Németország (a továbbiakban: "mi" vagy "WooCommerce Datev Export") a https://woocommerce-export.de weboldalon digitális áruk online áruházát üzemelteti. Az alábbi általános szerződési feltételek a megrendelés időpontjában érvényes változatban érvényesek a köztünk és ügyfeleink (a továbbiakban: "ügyfél" vagy "Ön") közötti valamennyi szolgáltatásra, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg.

(2) "Fogyasztó" a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. "Vállalkozó": az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el; a jogképes társaság olyan társaság, amely jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

2. § Szerződéskötés, a szerződés szövegének tárolása

(1) Az alábbi szerződéskötési szabályok vonatkoznak a https://woocommerce-export.de webáruházunkon keresztül leadott megrendelésekre.

(2) Az internetes termékbemutatóink nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatnak.

(3) Az online áruházunkban leadott megrendelés beérkezésekor a következő szabályok érvényesek: A megrendelő az online áruházunkban megadott megrendelési eljárás sikeres elvégzésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a szerződés megkötésére. A megrendelés a következő lépésekben történik:

  1. Digitális áruk kiválasztása,
  2. Adja hozzá a termékeket a megfelelő gombra kattintva (pl. "Kosárba helyezés", "Bevásárlótáskába helyezés" vagy hasonló),
  3. A részletek ellenőrzése a kosárban,
  4. A megfelelő gombra (pl. "Tovább a pénztárhoz", "Tovább a fizetéshez", "A rendelés áttekintéséhez" vagy hasonló) kattintva hívja fel a rendelés áttekintését,
  5. Adja meg/ellenőrizze a cím- és elérhetőségi adatokat, válassza ki a fizetési módot, erősítse meg az ÁSZF-et és a lemondási feltételeket,
  6. Ha az áru megállapodott minősége eltér a szokásos minőségtől és felhasználási feltételektől, a negatív minőségi megállapodás megerősítése,
  7. A megrendelés befejezése a "Vásárlás most" gomb megnyomásával. Ez az Ön kötelező érvényű megrendelését jelenti.
  8. A szerződés akkor jön létre, amikor Ön három munkanapon belül visszaigazolást kap tőlünk a megrendeléséről a megadott e-mail címre.

(4) A szerződés megkötése esetén a szerződést a Loreberry UG (haftungsbeschränkt), Reilstraße 85a, 06114 Halle (Saale), Németország, kötik.

(5) A megrendelés leadása előtt a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkciójának használatával. A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ, különösen a megrendelés adatai, az általános szerződési feltételek és az elállási feltételek továbbítása az Ön által kiváltott megrendelést követően e-mailben történik, részben automatikusan. A szerződés megkötése után nem tároljuk a szerződés szövegét.

(6) A beviteli hibák a szokásos billentyűzet-, egér- és böngészőfunkciókkal (pl. a böngésző "vissza gombjával") javíthatók. A hibák a rendelési folyamat idő előtti megszakításával, a böngészőablak bezárásával és a folyamat megismétlésével is korrigálhatók.

(7) A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása részben automatizáltan, e-mailben történik. Ezért Önnek biztosítania kell, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes, az e-mailek fogadása technikailag biztosított, és különösen, hogy azt nem akadályozzák meg SPAM-szűrők.

§ 3 A szerződés tárgya és a termékek lényeges jellemzői

(1) Webáruházunk esetében a szerződés tárgya:

  1. Digitális áruk, pl. szoftverek vagy médiatöltések értékesítése. A kínált konkrét digitális árukat cikkoldalainkon találja.

(2) Ha egy fogyasztóval digitális elemeket tartalmazó árura vagy digitális termékre (digitális tartalom és szolgáltatás) vonatkozó szerződést kötnek, és a jogszabályban előírt frissítési kötelezettséget szerződéssel nem zárják ki ténylegesen, a funkciófenntartó frissítések és a szükséges biztonsági frissítések is a szerződés tárgyát képezik.

(3) A digitális áruk alapvető jellemzői a termékleírásban találhatók. Amennyiben az áru elfogadott minősége eltér a szokásos minőségtől és felhasználási feltételektől, erre a tételleírásban kifejezetten utalni kell (negatív minőségi megállapodás). Amennyiben a vevő a negatív minőségi eltéréshez kifejezetten hozzájárult, ez határozza meg a szerződés tárgyát.

(4) A digitális termékek értékesítése a termékleírásból nyilvánvaló vagy egyébként a körülményekből eredő korlátozások hatálya alá tartozik, különös tekintettel a célkörnyezet hardver- és/vagy szoftverkövetelményeire. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a szerződés tárgya kizárólag a termékek magán- és kereskedelmi célú felhasználása, a viszonteladás vagy az allicencbe adás joga nélkül.

§ 4 Árak, szállítási költségek és szállítás

(1) A vonatkozó ajánlatokban feltüntetett árak, valamint a szállítási költségek teljes árak, és tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes alkalmazandó adót.

(2) A vonatkozó vételárat a termék leszállítása előtt kell kifizetni (előleg), kivéve, ha kifejezetten nem ajánljuk fel az elővásárlást. Az Ön számára elérhető fizetési módok a webáruházban vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gomb alatt láthatók. Amennyiben az egyes fizetési módoknál másként nem szerepel, a fizetési követelések azonnal esedékesek.

(3) A feltüntetett árakon felül a termékek szállításáért szállítási költségek is felmerülhetnek, kivéve, ha az adott termék szállítási költségmentesként van feltüntetve. A szállítási költségekről az ajánlatoknál, adott esetben a kosárrendszerben és a rendelés áttekintésénél ismét egyértelműen tájékoztatjuk Önt.

(4) Minden kínált termék, hacsak a termékleírásban egyértelműen másképp nem szerepel, azonnali szállításra kész (szállítási idő: azonnal a fizetés beérkezése után).

(5) A szállítás világszerte történik.

§ 5 Frissítések, a fogyasztó együttműködési kötelezettségei

(1) Amennyiben egy fogyasztóval digitális elemeket tartalmazó árukra vagy digitális termékekre (digitális tartalom és szolgáltatások) vonatkozó szerződést kötnek, és a törvényes frissítési kötelezettséget szerződéssel nem zárják ki ténylegesen, a vásárlót rendszeresen frissítésekkel kell ellátni, amelyek biztosítják a megvásárolt termék funkcionalitását és (informatikai) biztonságát (pl. biztonsági frissítések az új biztonsági fenyegetések ellen stb.).

(2) Arra is jogosultak vagyunk, hogy harmadik felet (pl. a gyártót vagy annak beszállítóját) vegyük igénybe a frissítések biztosításához.

(3) A frissítések biztosításának időszaka a megvásárolt termék típusától függ, és a termékleírásban kerül kifejtésre.

(4) A fogyasztókat tájékoztatni kell a frissítések biztosításáról, valamint azok megfelelő telepítéséről.

(5) Az ügyfél köteles a biztosított frissítéseket a telepítési utasításoknak megfelelően telepíteni.

§ 6 Visszatartási jog

(1) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból származó követelésekre vonatkozik.

§ 7 Elállási jog

Fogyasztóként Önnek elállási joga van. Ezt a mi [ Platziere den Wert für revocation_page_url ]/">Lemondási feltételek.

§ 8 Felelősség

(1) Az alábbi kivételektől eltekintve a szerződéses kötelezettségszegésekért és a deliktuális cselekményekért való felelősségünk a szándékosságra vagy a súlyos gondatlanságra korlátozódik.

(2) Korlátozás nélkül felelünk könnyű gondatlanság esetén az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése esetén, illetve lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén. Ha a teljesítéssel könnyű gondatlanság miatt késedelembe esünk, ha a teljesítés lehetetlenné vált, vagy ha lényeges szerződéses kötelezettséget megszegtünk, az ebből eredő anyagi kárért és vagyoni hátrányért való felelősségünk a kár összegére korlátozódik. Előre látható és az ilyen típusú szerződésekre jellemző kár korlátozott. A lényeges szerződéses kötelezettség olyan kötelezettség, amelynek teljesítése egyáltalán lehetővé teszi a szerződés megfelelő teljesítését, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, és amelynek teljesítésére Ön rendszeresen számíthat. Ide tartozik különösen a 3. §-ban leírt intézkedési kötelezettségünk és a szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségünk.

(3) Ha a digitális elemeket tartalmazó áruk vásárlása vagy digitális termékek (digitális tartalmak és szolgáltatások) vásárlása esetén a vásárló nem telepíti ésszerű időn belül a számára biztosított frissítést, amelynek elérhetőségéről tájékoztattuk, nem vállalunk felelősséget olyan lényeges hibáért, amely kizárólag e frissítés hiányának tulajdonítható.

§ 9 Szerződéses nyelvezet

Szerződéses nyelvként csak a német áll rendelkezésre.

§ 10 Garancia

(1) A jótállásra a jogszabályi rendelkezések az irányadók.

(2) A vállalkozókkal szemben a leszállított árukra vonatkozó jótállási idő 12 hónap.

(3) Fogyasztóként arra kérjük Önt, hogy a szerződés teljesítését követően azonnal ellenőrizze a terméket/digitális árut vagy a nyújtott szolgáltatást a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási sérülések tekintetében, és az esetleges panaszokat a lehető leghamarabb jelezze nekünk és a fuvarozónak. Ha ennek nem tesz eleget, az természetesen nincs hatással a törvényes szavatossági igényeire.

§ 11 Záró rendelkezések/Vitarendezés

(1) A német jog alkalmazandó. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelem emiatt nem szűnik meg (kedvezőség elve).

(2) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

(3) Ha az Ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvitában a Szolgáltató székhelye az illetékes bíróság.

(4) Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot (OS) biztosít, amely a következő címen érhető el https://ec.europa.eu/consumers/odr találni. Nem vagyunk kötelesek vagy hajlandóak részt venni egy fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.