Otisk

Informace podle § 5 TMG
Loreberry UG (s ručením omezeným)
Reilstraße 85a
06114 Halle (Saale)

Kontakt
Telefon: +49 345 47 230 387
E-mail: info [at] woocommerce-export.de
Výkonný ředitel
Hendrik Schäfer

Rejstříkový soud: Stendal Local Court
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 29554
Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a zákona o dani z prodeje: DE307681506

Odkaz na řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr(otevře se v nové záložce)

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Odmítnutí odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Veškerý obsah byl pečlivě zkontrolován. Přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, kvalitu nebo úplnost obsahu uvedeného na této domovské stránce. Nároky z odpovědnosti vůči nám týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost z naší strany.
Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné.
Výslovně si vyhrazujeme právo měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či trvale ukončovat části stránek nebo celý obsah bez zvláštního oznámení.

Odpovědnost za odkazy

Odkazy na tyto webové stránky jsou vítány, pokud se jedná o externí odkazy, které otevřou nové okno prohlížeče a zobrazí kompletní stránky (včetně navigace).
Přenos stránek do rámce poskytovatele odkazů není povolen.
Vlastní odkazy na externí stránky jsou pouze rozcestníky na tyto stránky, proto se vždy zobrazují v novém okně prohlížeče prostřednictvím externího odkazu.
Na obsah stránek, na které je odkazováno, nemáme žádný vliv. Tímto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu, včetně obsahu všech podstránek všech externích odkazů vedoucích na externí stránky.
Pokud některá z odkazovaných stránek obsahuje pochybný obsah, informujte nás, prosím!
V takovém případě bude odkaz okamžitě odstraněn.

Autorská práva

Snažíme se dodržovat autorská práva na použitou grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty a používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které jsme sami vytvořili, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.
Všechny značky a ochranné známky uvedené na domovské stránce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran!
Autorská práva na námi vytvořený publikovaný obsah zůstávají výhradně na nás. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez našeho souhlasu povoleno.