Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG
Loreberry UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Reilstraße 85a
06114 Halle (Saale)

Kontakt
Telefon: +49 345 47 230 387
E-mail: info [at] woocommerce-export.de
Dyrektor Zarządzający
Hendrik Schäfer

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Stendal
Numer w rejestrze handlowym: HRB 29554
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży: DE307681506

Odniesienie do unijnego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr(otwiera się w nowej karcie)

Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Nasz adres e-mail znajdziesz w nadruku powyżej.

Oświadczenie

Odpowiedzialność za zawartość

Wszystkie treści zostały starannie sprawdzone. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność, poprawność, jakość i kompletność treści udostępnionych na tej stronie. Roszczenia wobec nas z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody na umyślne działanie lub rażące zaniedbanie z naszej strony.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące.
Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub czasowego bądź trwałego zaprzestania użytkowania części stron lub całej zawartości bez osobnego ogłoszenia.

Odpowiedzialność za linki

Linki do tej strony są mile widziane, o ile są to linki zewnętrzne, które otwierają nowe okno przeglądarki i wyświetlają pełne strony (łącznie z nawigacją).
Przeniesienie stron do ramki dostawcy linków jest niedozwolone.
Własne linki do stron zewnętrznych są jedynie drogowskazami do tych stron; dlatego są one zawsze wyświetlane w nowym oknie przeglądarki za pomocą linku zewnętrznego.
Nie mamy wpływu na treść stron, do których prowadzą odsyłacze. Niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści, w tym treści wszystkich podstron wszystkich linków zewnętrznych prowadzących do stron zewnętrznych.
Jeśli któraś z wymienionych stron zawiera wątpliwe treści, prosimy o informację!
W takim przypadku link zostanie natychmiast usunięty.

Copyright

Staramy się przestrzegać praw autorskich użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów oraz wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez nas treści pozostają wyłącznie naszą własnością. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez naszej zgody jest zabronione.