S našimi ďalšími modulmi pre plugin WooCommerce DATEV Export máte možnosť pridať ďalšie nastavenia a rozšíriť tak svoj export DATEV.

Po zakúpení vyššie uvedeného modulu môžete modul dodatočne nainštalovať ako zásuvný modul prostredníctvom Správcu zásuvných modulov WordPress.

Po objednaní dostanete aj samostatný licenčný kľúč pre modul. Všetky dostupné moduly nájdete v nastaveniach DATEV v záložke "Moduly" v administračnej oblasti WordPress. Tu môžete zadať licenčný kľúč, ktorý ste si zakúpili.